Dette sier Salmar-direktørene om utbygginga av Lakseveien