Hitra og Frøya strammer inn på besøk på sykehjemmene

foto