Man tenker gjerne at stedsnavn alltid har vært der i den formen de har i dag, men stedsnavn er under stadig endring slik også språket er det, både talespråket og skriftspråket, og det er derfor naturlig at noen stedsnavn bare forsvinner, eller blir erstattet av andre slik jeg kan registrere det på Hemnskjela der jeg har mine røtter.

Som ung student samlet jeg inn stedsnavn på Hemnskjela som en del av et hovedfag i nordisk språk og litteratur, og når jeg blar i dette materialet, dukker det opp navn som neppe er i aktiv bruk i dag: Maritbekken som renner ut i Hagabukta, Vakthaugen ut mot Leia viser kanskje til den klafftelegrafen som ble opprettet mellom Kristiansund og Trondheim under Napoleonskrigene 1807-1814, garnfestene Spikarn og Nypålen registrert i Vorpbukta, Benjaminstua ved Sjøholmen (omtalt i HF 25.07.23), og enda er det flere.

Et navn som aldri ble notert i denne innsamlingen, er Antoniebukta, en husmannsplass nær innslaget til Hitratunellen i dag, seinere frikjøpt fra Hemnskjelgården som hele øya var underlagt fra gammelt av. I folketellingene fra 1801, 1865 og 1891 er Antoniebugt brukt som stedsnavn, men i folketellingen fra 1900 er navnet endret til Nordbugt, og som eier står Ove Eriksen, min salige bestefar.

Hvem denne Antonie var, skulle jeg gjerne ha visst, for det er nokså sjelden at kvinnenavn er brukt som førsteledd i stedsnavn, men på Hemnskjela finner vi like fullt både Olinastua, Marenstua og Maritbekken. Med mannsnavn som førsteledd kan nevnes Johanstua, Jonaustet, Joberget, Karlsneset, Krestenholet, Kalbakken og Benjaminstua. Mange av disse navna er ute av dagligtalen slik også Antoniebukta er det, men Antoniebukta har vært et skriftfestet stedsnavn på Hemnskjela fra langt tilbake på 1700-tallet og fram til 1900 da navnet ble fortrengt av Nordbukta.

Ved folketellingen i 1801 er det registrert 53 personer under «Hevnschiellen»: en selveiende bonde og en drøss med husmannsfamilier med eller uten jord. En av dem er Ole Larsen, født 1744 og registrert som husmann med jord, bosatt i «Antonibugten». Han er gift med Karie Ingebrichtsdatter, født 1734. Ingen barn er registrert siden de trolig har forlatt barndomshjemmet, men tjenestepiken Jonetta Jacobsdatter på 16 år bor i huset.

Mer vet vi ikke; resten er slukt av historiens mørke og generasjoner av glemsel.

Oddmund Hagen