Vi blir flere i Hitra kommune. Her vil folk bo og leve i pakt med natur og samfunn. Mange nye arbeidsplasser, offentlige og private, har blomstret opp og det tror jeg de fleste av oss liker. Vi har et samfunn og en kommune i god utvikling der folk trives.

Ofte blir det sagt at nå er det bygd for langt inn i framtida.  Jeg har fulgt med fra sidelinja de siste åra, og mener at kommunen ikke har klart og se de utfordringene som nå kommer. Da tenker jeg på oppvekstsektoren i kommunen. Det går ikke mange årene før nye bygg og arealer blir altfor små, og de blir fort i dårlig forfatning.

Min frustrasjon er at man ikke har klart å se behovet for flere barnehageplasser tidsnok. Det skjønner jeg ikke, for noen burde kunne ha studert tallmaterialene og sett utviklinga i Hitra flere år framover. Unge stifter bo og etablerer seg, de ønsker trygge omgivelser og forutsigbarhet for sin familie. Vi har et ekspansivt arbeidsmarked i øyregionen som mange misunner oss, og det bør vi i fellesskap ta vare på og videreutvikle.

Nå snakkes det om å sette opp containere/brakkerigger ved Strand barnehage og muligens i Fillan, for å avhjelpe situasjonen som har oppstått. Ser også at Fillan grendahus er nevnt i siste lokalavis som et alternativ for barnehagen. Forstå det den som kan. Dette burde Hitra kommune ha sett for noen år siden og dermed vært rustet til å ta imot barn og foreldre i dag. At noen tilbys å kjøre på kryss og tvers på Hitra for å levere barna sine i alternative barnehager, borte fra heimstedet, tror jeg ingen er fornøyd med. Foreldre vil levere barna sine der de bor og hører til.

Et godt, variert arbeidsmarked i kommunen, gjør at ungdommen bosetter seg flere steder. Vi har flere og gode plasseringer av oppvekstsenter og barnehager i dag. Vi må legge til rette og bygge ut og satse på ungdommen slik at vi beholder dem på Hitra. Det er ikke noe å vente med, vi blir flere. Containere og brakkerigger hører ikke hjemme i en barnehage, men dette vurderes nå fra kommunedirektørens side. Dette er ikke tilfredsstillende. Blir det utfallet så kan vi lett miste innbyggere til andre kommuner som tar bedre imot foreldre og barn. Vi har  plass nok på Strand til utvidelse hvis rette øye ser. En fantastisk plass for barn, foreldre og ansatte som det bør satses videre på.

Bygg ny skole i Fillan

I Fillan må det gjøres noe. Start med å bygge ny 1-7 skole med tilhørende barnehageavdeling. Den bør bygges på helt ny tomt med stort uteareal og gode muligheter for fremtidige utvidelser. Tenk stort, bygg skole for framtida og avsett areal til parkering og evt. bruk til senere behov. Tiltenkt tomt som vist i siste Hitra Frøya ser jeg på som lite framtidsretta. Kommunesenteret trenger dette. I Fillan vil den største bosettinga skje også i framtida. Høres sikkert storforlangende ut dette, men det ble også sagt da Hitra idrettspark ble bygd. Hva hadde vi gjort i dag uten idrettsparken? Her var det grasrota som ropte og ble hørt til slutt. Et anlegg vi kan være stolte av i dag.

Når barna er ferdig med 7.klasse så kan alle barna på Hitra samles og glede seg til å begynne på en ny skole/ungdomsskole, (8-10). Ny skole bygges på tomta til dagens barne/ungdomsskole. Riv etter hvert eksisterende barneskole og ungdomsskole trinnvis og bygg nytt ungdomsskolesenter for framtida.  Kort vei til idrettshall, svømmehall og andre arenaer. God og grei plass å bli voksen på. Det burde bli bra for alle.

Det aner meg nå at enkelte ønsker å flytte alle elever på trinnene 5-7 klasse til Fillan. Men ønsker folket i grendene dette? Vi trenger ikke en skole med flere hundre elever ( 5 - 10 kl. ) De fleste av oss vil bevare grendaskolene med gode læreforutsetninger og til trivsel for barn og foreldre rundt i grendene. Grendaskolene bør bestå og utvikles videre. La de leve å la alle barn komme til felles ny ungdomsskole. Jeg tror jeg har mange med meg på at grendaskolene må bestå slik de er i dag i trygge omgivelser og med klassestørrelser som skaper trivsel og en god læresituasjon.

Store enheter trenger ikke være bra, og jeg tror ikke dette trenger å bli store merkostnader for kommunen. I så fall har vi råd til det. Til dere som skal være med å bestemme utfallet til slutt, snakk med foreldre og folket før dere tar et bastant vedtak, det kan være lurt.

Folk bygger og bor der de ønsker å være. Kommunen vår har mange nasjonaliteter i befolkningen. Folk har kommet for å søke arbeid, ofte familiefolk med barn. Mange har kjøpt hus og bosatt seg rundt om i bygdene. De trives og beriker lokalsamfunnene.

Så til dere som er foreldre til barn i barnehage og skole i dag, - engasjer dere og vær med på å forme Hitras framtid. Jeg har på ingen måte fasiten, men det nytter å engasjere seg, toget går snart.

Mange vil sikkert oppfatte dette som en brannfakkel jeg kaster fram, men det tåler jeg.  Målet er å skape engasjement, og det liker jeg.  Og husk Hitra kommune er en god kommune og bo å leve i.

Trygve Sivertsen