- Politimesterens prioriteringer skaper harme og mistillit