- Jeg oppfordrer våre politikere til å stoppe opp litt før de bruker en million