- Ingen skal senke tempo. Ingen skal reflektere over forbruket.