Mange år med trangboddhet og brakker er over

foto