- Jeg er noe forundret over innlegget fra Dag Willmann