Matjorda er grunnlaget for nesten all sivilisasjon og bosetting. Naturen har brukt tusenvis av år på å lage den. Her i Norge er den ekstra sjelden. Bare 1 prosent av landet er egnet til å dyrke matkorn. Bare 3 pst. egner seg til å dyrke mat. Likevel fortsetter vi å legge matjorda under asfalt, boliger og kjøpesentre. I snitt lar kommunene 6 000 mål matjord forsvinne hvert eneste år. Derfor jobber De Grønne for en ny jordvernpolitikk i Norge.

I februar fremmet MDG 7 forslag på Stortinget for å redde matjorda. Vi ville blant annet gi matjorda nasjonal beskyttelse ved å flytte ansvaret for matjorda fra kommunen til staten, vi ville lage en ny lovhjemmel som gjør det mulig å gi matjord varig vern og vi foreslo å stramme inn kravene for å kunne gi dispensasjon til å bygge ned matjord. Dessverre ble samtlige forslag nedstemt. I tiden som kommer må vi derfor ta kampen for matjorda lokalt i kommunestyrene.

For Miljøpartiet De Grønne på Hitra er jordvern et verdispørsmål. Solidaritet med framtidige generasjoner er kjernen i vår politikk. Vi kan ikke fortsette å frarøve våre barnebarn muligheten til å dyrke mat av hensyn til kortsiktig inntjening for utbyggere og kommunene.

For hvert mål matjord som går tapt her i øyriket vil matsikkerheten til barna våre bli litt dårligere. Lett å tenke at det er bare å flytte den, men så enkelt er det ikke. Jordlivet er avhengig av tusener ulike små organismer, bakterier og sopp for å trives. Det å flytte matjord har vist seg å ikke være så enkelt, spesielt med tanke på at selve matjordlaget er omtrent 15 cm.

Vi vil ikke bare spise laks i fremtiden, men gjerne også grønnsaker, korn og villsau for å nevne noe. Samtidig skal vi være stolte av det flotte landskapet vi har her ute. Det er ikke bare de norske vikingskipene og sagalitteraturen som vitner om en gammel høykultur, men også det norske kulturlandskapet. Vi skylder å verne om det, en av måtene er å verne om de bøndene vi har ved å verne om jord til vintersikring av fôr og beite.

Trøndelag seiler nå fram som landets fremste matregion, dette bør også speiles i hvordan vi forvalter våre landressurser.

Hva vet vi om fremtiden? Sigmund Kvaløy Sætereng, økofilosofen som gikk bort i 2014, snakket om at Norges framtidsressurs er norsk jord. Da mener han ikke bare det som omtales som spesielt verdifull jord. Han tror også norsk fjelljord og bratt daljord vil få en verdi langt over det den noen gang har hatt. Og fordi det er en fornybar ressurs, vil dens verdi utklasse Nordsjø-oljens verdi.

MDG Hitra jobber derfor for å beskytte matjord og kulturlandskapet i øyregionen!

Elisa Monsø, leder

Miriam Aclima Baglund, kommunestyrerepresentant

Les flere sterke meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger

Har du noe på hjertet? Send oss en epost på post@hitra-froya.no