Skolene på Hitra

Hitra SV vil jobbe for at skolestrukturen på Hitra skal bestå som i dag, d.v.s. beholde 1-7 på Barman, Strand og Knarrlagsund, 1-4 på Kvenvær og 1-10 på Fillan. Vi vil at foreldre skal ha forutsigbarhet når de velger bosted, vi vil at barn skal få skoletilbud i nærmiljøet. Det er viktig for grendene å få beholde skoletilbudet da dette ofte er en forutsetning for at folk slår seg ned og planlegger framtida si. Det samme gjelder for lærer, en trygg arbeidsplass gir rom til å planlegge undervisningen slik at det blir en god skolehverdag for elevene.

Barman oppvekstsenter er nå den eneste skolen på Hitra som ikke har fått en nødvendig oppgradering. I stedet har de fått de gamle brakkene fra Fillan. Hitra SV vil i kommende periode jobbe steinhardt for at Barman oppvekstsenter oppgraderes til en moderne skole for elever og ansatte på lik linje med de andre skolene på Hitra. Vi satser på at brakkene blir til sthans-bål i løpet av perioden.

SV ER SKOLEPARTIET, DET FIKSER VI

Hilde Jørgensen

1.kandidat Hitra SV