Vi sager ned sitkagrana - ny skog av søppeldunker

foto