- Håper ikke Sivert Bjørnstad glemmer mangfoldet og Hitra