Strømproduksjonen er i gang på flere av turbinene i Frøya vindpark