- Politisk «selvmord» fra en som har passert den politiske middagshøyden?

foto