Det er mange gode grunner til å stemme på Sosialistisk Venstreparti (SV), og her har du noen av dem:

SV vil øke barnetrygden.

SV vil ha flere lærere inn i skolen, slik at lærerne har tid til hver enkelt elev. Tidlig innsats vil bidra til at flere knekker lese- og skrivekoden. Det vil gjøre skoledagen lettere for elevene.

SV vil at alle eldre skal ha en trygg alderdom, uansett hvor de bor, og hvilken økonomi de har.

SV vil ha kortere ventetid på behandling av psykisk helse.

SV vil ha en boligpolitikk for folk som trenger et sted å bo, og ikke for boligspekulanter.

SV vil at de som tjener mest skal bidra mest i skatt.

SV har konkrete planer for å kutte utslippene.

SV mener at Norge ikke er til salgs, ikke havet, ikke fossene, ikke jernbanen.

SV vil at skattepenger bevilget til velferd skal gå til velferd, ikke til profitt.

SV vil ha et oljefritt Lofoten.

SV vil ha et totalforbud mot atomvåpen.

SV er for rettferdighet og solidaritet, og mot diskriminering.

En stemme til Sosialistisk Venstreparti (SV) betyr en stemme mindre til den politiske høyresiden.

Godt valg!

SV-velger, Frøya