Workshopen går av stabelen den 30. september, men til nå er det overraskende få bedrifter som har meldt sin interesse for å delta.

- Det er veldig skuffende, spesielt med tanke på å bevare studieprogrammer innen salg og service på vår lokale videregående skole. Jeg forstår at det kan være vanskelig for en bedrift alene å ta på seg et lærlingeansvar, men det finnes muligheter for at flere bedrifter kan dele en lærling.  Og det er mye hjelp å få hos opplæringskontorene, så det trenger ikke bli en stor belastning når det gjelder tidsforbruk, mener Lundquist og oppfordrer dermed flere bedrifter til å delta på workshopen.

Fylkeskommunen restriktiv

Fylkeskommunen er opptatt av at hele utdanningsløpet til elevene skal henge sammen. Slik at elevene får fullført utdanningen sin ved å få læreplass og få fagbrev. Dersom det er få læreplasser innenfor en utdanningsretning vil fylkeskommunen være restriktiv med å tilby mange skoleplasser samlet innen dette utdanningsprogrammet. Alternativet blir at elevene ikke får fullført påbegynt utdanning.

- Alle som har behov for at Guri Kunna videregående skole skal levere kvalitet må være med og dra lasset. Her i øyriket har vi tradisjon for godt samarbeid mellom skole, lokalsamfunn og næringsliv med fokus på elevenes beste innenfor alle aspekter. Workshopen er ment som et ekstra verktøy i denne sammenheng, forteller Lundquist.