- Hadde AP lagt denne saken «død» i januar tror jeg ingen hadde stått i Nessadalen og grått