Vannskuter

Kanskje er det skrevet nok om vannskuteren, men den språkdrakten enkelte omgir seg med, fikk meg til å meddele mitt synspunkt

Dessverre er det oftest slik at minoritetsinteresser ofte dominerer i Ordet fritt. Vannskuterforbundet har skapt en heftig diskusjon om Hitra har lov til å forby bruk av vannskuter. De har vel ikke forbydd bruk av vannskuter, men har fastsatt rammebetingelser for bruken. Så vidt jeg vet er det opp til kommunene å bestemme utenfor sin egen skjærgård. Passer ikke det for særinteressene, er det godt å ha kåte jurister å henvende seg til.

Jeg vil berømme Hitra at de har latt allmenninteressene veie tyngre en særinteressene. Det er vel ingen tvil om at vannskutere representerer en ubehagelig støyfaktor og at mange førere ønsker å kjekke seg i nærheten av andre brukere av strandområdene. Kanskje er de få, men som på mange områder, ødelegger de få for de andre. Myndighetene har ikke kapasitet til å ta deg av de få som ikke respekterer vedtatte regler! Er risikoen for ikke å bli tatt, tøyes ofte grensene; enkelte ganger inn i en ulykke. Hva er en vannskuter; kun et fornøyelsesgjenstand som er konstruert for å kjøre fort! En kjent slektning av vannskuteren er snøskuteren. Den har skapt tilsvarende debatt som vannskuteren og er fortsatt et stridstema, men den har en fordel fremfor vannskuteren: den kan brukes i nyttetrafikk.

Løsslipp av snøskuteren i Sverige har ikke vært vellykket og reglene er i ferd med å strammes inn.

Det er ikke bare menneskene som sliter med vannskuterens støynivå. Som nevnt i en artikkel i Adresseavisen for en tid siden, frykter en konsekvensene for Ærfuglen. Den er i ferd med å fortrenges. Sannsynligvis en trend som omfatter flere sjøfugler.

En får håpe at de populistiske vedtak vi har sett gjennom noen år, snart kan reverseres og at de snevre særinteresser de representerer, ikke får dominere over allmennretten som skal sikre mangfoldet og gi folk (flest) en mulighet for å trekke seg vekk fra hverdagens støynivå som i seg selv kan være ille nok for mange.

Ola Blokkum