-Som om vi i en akutt krisesituasjon skal sette oss ned å søke på nettet hvor vi måtte ønske å bli behandlet