Av Arild Margido Johansen:

Stopp verden, jeg vil av! Det er navnet på en musikal skrevet av Leslie Bricusse og Anthony Newley uroppført i 1961. Men uten sammenligning for øvrig, så passer uttrykket på det mange av oss føler for den verden vi i dag lever i.

Musikalen handler om karriere, maktbegjær og utroskap, som også er noe av årsaken til mistilliten folk har fått til våre rikspolitikere. Maktbegjær, eller rettere sagt maktsyke statsledere er også årsaken til krig og elendighet i den verden vi i dag lever i, og som vi noen ganger skulle ønske vi kunne stoppe og gå av.

En hver føler vel noen ganger at det er nødvendig å rope: stopp verden, jeg vil av! Men uansett hvor sterkt vi ønsker å hoppe av denne verden, så må vi alle finne oss i å bli med til endestasjonen.

De fleste av oss ønsker nok også å være med så lenge som mulig.

Vi ønsker alle å leve et godt liv, men ikke alle har samme definisjon på hva et godt liv er. For noen er et godt liv å ha gode karrieremuligheter, mens andre ser på det å ha innflytelse og makt som det viktigste, men for de aller fleste er nok et godt liv det samme som å ha økonomisk trygghet og en god relasjon til familie og venner.

- Når man har kommet til skjells år og alder – som det heter, så tror jeg man ser samfunnet og verden i et helt annet perspektiv enn da man var ung. De unge reagerer generelt ikke på samme måte på krig, maktsyke statsledere og korrupte politikere som den eldre garde gjør. Dette er også helt naturlig, for ungdommen må egen fremtid med skolegang, jobb og etablering av egen bolig og familie være første prioritet.

Jeg fylte syttifem i sommer og fikk en påminnelse for litt over ett år siden om at det meste av livet har jeg lagt bak meg – og det livet som er levd kan man jo ikke endre eller gjøre noe med. Men uansett alder så kan vi gjøre noe med fremtiden og vi må alle forsøke å leve et så godt liv som mulig.

Den opplevelsen jeg har hatt det siste året har fått meg til å reflektere over et langt og innholdsrikt liv, og da passet det godt å få et oppdrag fra Frøya Historielag om å skrive om min oppvekst på Titran på 50- og 60-tallet, en barndom og oppvekst som hadde alle ingredienser; glede, sorg, tragedier og utfordringer.

Min barndom og oppvekst på Titran skal jeg ikke bruke noe spalteplass på i dette innlegget, men for de som eventuelt er interessert, henviser jeg til Frøya Historielags årbok for 2024.

- Det som derimot opptar meg og som jeg vil bruke spalteplass på er den verden vi for tiden lever i, med maktbegjær, intriger, krig, sadisme, tortur og utroskap, men også savn og kjærlighet, og jeg vil starte med det siste først - kjærlighet.

Kjærlighet:

- Nyheten om årsaken til problemene mellom brødrene Ingebrigtsen og deres far Gjert, var en trist nyhet. Det må være sårt for begge parter og ikke kunne løse familieproblemer på en måte som ikke involverer media.

Vi som bare får informasjon via media skal være forsiktig med å trekke konklusjoner, og det bør for så vidt også media gjøre. Journalister som trekker forhastede konklusjoner er enten forutinntatte eller føler trang til å skape sensasjon.

Kjærlighet mellom foreldre og søsken er grunnleggende for et godt familieforhold, for de er de eneste som vil være der for alltid.. Veien tilbake til kjærligheten behøver derfor ikke være lang hvis man legger til side uoverensstemmelser og begge parter er villig til innrømmelser.

Jeg er sikker på at begge parter føler et savn og lengsel etter å normalisere forholdet. Vi får håpe at familien finner tilbake til kjærligheten igjen, det tjener også alle oss andre som har blitt glad i denne familien og den gleden og spenningen de har gitt oss på idrettsbanen.

- Kjærlighet mellom søskenbarn er en annen aktuell sak som kom opp siste uke. Nå vil flertallet i det politiske Norge forby ekteskap mellom søskenbarn - hva er dette for noe? Skal det ikke være lov å elske den man vil lenger?

Hvis intensjonen er å begrense at barn blir født med sykdom og medfødte misdannelser, spedbarnsdød og forkortet levealder, så må det da være andre måter å begrense dette på enn ved å innføre et forbud. Det er mange årsaker til at barn blir født med de nevnte problemer, og selvfølgelig er en av årsakene når par har samme gen, men å innføre et forbud betyr jo at man ikke kan ELSKE DEN MAN VIL!

Jeg tørr minne om at søskenbarnekteskap har ofte skjedd i de kongelige familier, og jeg er ikke kjent med at dette har skapt noe problem. Både Kong Haakon og Kong Olav var gift med sine kusiner, og for meg virker det som det har gått bra, deres etterkommere virker sunne og friske og har til nå levd normalt lange liv.

I vår digitale verden med kunstig intelligens etc er jeg sikker på at det lar seg gjøre å begrense faren med å føde barn med nevnte problemer på en mer human måte. De stortingspolitikerne som ønsker å innføre dette forbudet bør tenke seg om en gang til, det må da være viktigere saker de kan bruke tiden på enn å jobbe for å innføre et nytt forbud.

Rikspolitiske skandaler:

– Det virker som vi har en handlingslammet regjering, en regjering som ikke evner å løse det enkleste problem, men sender de svakeste i samfunnet til å stå i matkø der noen må gå tomhendt hjem igjen.

Store deler av landet har de siste 2 år slitt med skyhøye strømutgifter som våre rikspolitikere har sørget for gjennom ACER-avtalen.

Skyhøye drivstoffutgifter, matutgifter og renter som vi alle må slite med og som regjeringen kunne ha løst ved å fjerne eller redusere avgifter, vi bor tross alt i et av verdens rikeste land.

I tillegg har regjeringen ignorert en dom i Høyesterett, der samene fikk medhold om at vindturbinene på Fosen er ulovlig oppsatt og må fjernes. Er vi tjent med en slik regjering?

– Men 30 milliarder norske kroner på elektrifisering av Melkøya er regjeringen villig til å gamble med. Dessverre var heller ikke våre stortingsrepresentanter villig til å stanse denne galskapen.

For dagens stortingsrepresentanter er dessverre lojale overfor blokktenking, partiledelse og partiet – ikke overfor Norge og velgerne slik de skal være, og i praksis også er etter loven.

Derfor er det vanskelig å få flertall for et forslag uansett hvor fornuftig det er. Når for eksempel Rødt kommer med et forslag som åpenbart er klokt, fornuftig og solid, og som det høyst sannsynlig er massiv flertall for, så får det ikke støtte. Dette er et demokratisk problem.

– Alle tillitsbruddene som har skjedd både blant regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter, lar jeg være å kommentere, da det er så mange saker, som har blitt omtalt mange ganger tidligere. Det eneste jeg vil si om den saken er at det er tydelig at kontrollen må innskjerpes før det blir en sak i kontrollkomiteen. Valgloven må også endres slik at velgerne får mer innflytelse på hvem som skal velges.

En verden med krig, terror og lidelse:

– Men våre problemer er nok som luksusproblemer å regne sammenlignet med det som skjer ute i den store verden. En verden der mennesker går sulten til sengs hver eneste dag, og der utallige kriger til enhver tid dominerer verdensbildet.

Vi lever i en verden der tusenvis av mennesker blir drept og torturert hver dag på grunn av maktsyke statsledere, terrororganisasjoner og et unnfallen ”Forente Nasjoner”. Man må undres over hvilken funksjon FN har når barn blir halshugd, sykehus blir bombet og statsledere nekter å hjelpe ved å åpne grensen for nødhjelp uten at FN reagerer.

Jeg er også forundret over FN’s unnfallenhet når det gjelder det som ser ut til en eskalering av urolighetene i verden, der det ser ut som Kina og Nord-Korea har inngått en samarbeidsavtale med Putin. Hvis det er som det ser ut som, så tror jeg tredje verdenskrig ikke er langt unna.

Selv om de problemene vårt naboland sliter med må regnes som en bagatell sammenlignet med de krigene som foregår, blant annet i Midt-østen og Ukraina, så er de alvorlige nok. Sverige opplever daglige drap, bomber, skyting og bilbranner, som må betegnes som symptomene på et sykt samfunn. Kan disse svenske tilstandene også komme til Norge?

Til tross for at vi lever i en verden som består av maktsyke statsledere, krig, sadisme og tortur, så må vi leve et normalt liv og søke stimuli og positive opplevelser der de er å finne, vi må forsøke og ikke la oss påvirke av all elendigheten vi får presentert i radio og tv og i andre media. Vi må planlegge for en positiv og god fremtid, tross all den elendigheten som skjer.

Arild Margido Johansen

Partiløs Politikk