Norsk folkehjelp Hitra og Frøya gjennomførte strandryddeaksjon søndag 1. oktober på Kvisten, Kverva. Aksjonen ble gjennomført etter at lokallaget fikk innvilget stimuleringsmidler til rydding av marin forsøpling fra Frøya kommune.

Totalt 17 deltakere (voksne og barn) deltok i ryddeaksjonen. I løpet av 5 timer ble det fylt opp en full bilhenger med søppel, det meste i plast. Søppelet som ble plukket var både lett synlig i terrenget, men også godt nedgrodd i bakken. Flere steder ble plasten funnet ved at det «knaste» i underlaget.

Det var tydelig at mye plast hadde grodd fast over mange år. Taurester, gjengrodde fiskenett og sprukne plastflasker var spesielt vanskelig å få tak på, da det smuldret opp i mindre biter.

Enklere var det å plukke sjampo-flasker, såpedispensere, bøtter og dieselkanner, som fløt rundt eller lå midt i kystlyngen.

Forskergruppen Norce publiserte nylig resultatet fra en studie av marin forsøpling i Øygarden på vestlandet. Studien viste overraskende positive effekter av strandrydding: Forekomsten av mikroplast i naturen ble redusert med 99,5 % fra ett år til et annet.

Resultatet krevde en overflaterydding og en vedlikeholdsrydding av samme område. Slike funn viser at strandrydding virker, og er helt nødvendig for å begrense plast og mikroplast i miljø og hav. Tiltakene krever innsats av ivrige ryddere som bryr seg om nærområdet og naturen.

Stimuleringsmidlene til Frøya kommune sikret initiativ, planlegging og gjennomføring av denne ryddeaksjonen. Vi applauderer tilskuddsordningen, og alle som bidrar til å minske plastmengden i den sårbare naturen rundt oss.

Styret i Norsk folkehjelp Hitra og Frøya