Vi er en gruppe som har jobbet med å utarbeide en brosjyre som alle innbyggere på Frøya vil i løpet av januar få i sine postkasser. I tillegg har vi utarbeidet en egen nettside med følgende adresse https://www.hpav.org

Hensikten med nettsiden og brosjyren er å opplyse befolkningen både på Frøya og for øvrig folk i Norge om potensielle helseplager av vindkraftutbygging. På nettsiden er det også en delbar brosjyre som er enkel å skrive ut og kan benyttes av alle – helt GRATIS. I tillegg ligger det forskjellige artikler, dokumentasjon om potensielle helseplager, intervju og ikke minst mange bilder fra forskjellige vindkraftverk i Norge.

Hvilke tema har vi valgt å skrive om inne på nettsiden?

Støy fra vindturbinene er et problem fra vindkraftverket på Frøya og de fleste andre vindkraftverk i landet, hvorav mange plages med hørbar støy. Alt etter hvor de bor og avstand til vindkraftverk og ikke minst topografien. Støy forstyrrer søvn og man kan få redusert arbeidsevne. Så har vi infralyd som du ikke hører, men kroppen sanser den på ulike vis. Noen får hjertebank, stressymptomer, hodepine, øresus og ikke minst noen nærmest uforklarlige dirringer/ vibrasjoner i kroppen. Andre plages av de hvite blinkende lysene fra vindturbinene som er pulserende og høyintensive. De påvirker både dyr og mennesker.

Tema vi tar for oss videre er hvordan naturødeleggelser påvirker folks helse og hvordan livskvaliteten reduseres ved tapt tur- og rekreasjonsområde. Som kjent har friluftsliv dokumentert helseeffekt. Tap av nærområder som turområder og tap av naturmangfoldet påvirker folks helse både psykisk og fysisk.

De siste hendelser i vindkraftverket på Frøya har nok satt et støkk i mange. Det være seg oljelekkasjer fra vindturbiner og ikke minst kollaps av et vingeblad som knakk i to. Store mengder mikroplast ble spredd med vær og vind i overflatevann, grunnvann og mange frykter at vårt drikkevann skal bli forurenset. I flere av fiskevannene ligger det ennå mengder med mikroplast. Hvordan vil dette over tid påvirke oss og livet i vannene inne i Frøya?

Vi har også valgt å skrive litt om reinbeitesamer og deres levevilkår og tap av sommer og vinterbeite. Spesielt med tanke på Fosen og på Øyfjellet

Vi håper at du vil finne denne informasjonen nyttig og lærerik. Alle tema som er nevnt har vi utdypet på nettsiden og under de fleste tema ligger fakta og dokumentasjoner. Lykke til med lesingen. Har du noe på hjertet så ta kontakt oss på skjemaet som ligger inne på siden.

På vegne av arbeidsgruppa

Solfrid Glørstad Sandvik, Kverva