GRUNNRENTESKATT I HAVBRUKSNÆRINGA – EN OPPSUMMERING.

Grunnrente er en skatt som det offentlige kan ilegge inntekter som er ekstraordinære, og som kommer fra bruk av naturressurser som tilhører fellesskapet.  Eksempler på dette er utvinning av olje og gass, og vannkraft.  Etter at to offentlige utvalg, begge nedsatt av Solberg-regjeringen, hadde foreslått grunnrentebeskatning også i havbruksnæringa, foreslo regjeringen utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet akkurat dette i fjor høst med en skattesats på 40%, som senere ble moderert til 35%.

Venstre sa seg tidlig villig til å forhandle fram et forlik, vel vitende om at regjeringspartienes erklærte samarbeidspartner Sosialistisk Venstreparti ønsket en skattesats på 48%.

Forhandlingene endte som kjent med et vedtak støttet av regjeringspartiene, samt Venstre, Pasientfokus, og med subsidiær støtte av partiet Rødt, om en grunnrentesats i havbruksnæringa på 25%.  Vedtaket innebar samtidig en rabattering på 75% i formueskatten for oppdrettskonsesjoner, og at en høyere andel av beskatningen tilfaller vertskommunene.  Endelig omfattet forliket et pålegg til regjeringen om å legge fram et forslag om miljøteknologi, samt en sak for å bedre samarbeidet mellom myndighetene og næringa for å sikre en mer helhetlig forvaltning, bedre bærekraft, og bedre dyrevelferd.

Der er vi i dag.

Jeg legger til grunn at det er tverrpolitisk enighet om at havbruksnæringa som bruker allmenningen og som det siste tiåret har hatt en avkastning og fortjenestemargin som er tre-fire ganger høyere enn i annet næringsliv, skal bidra med en grunnrenteskatt.  Næringa er heller ikke imot at noe av overskuddet føres tilbake til fellesskapet.

Jeg har tidligere understreket at havbruksnæringa er en av våre viktigste framtidsnæringer, som fortjener forutsigbarhet og gode rammebetingelser.  Kyst-Norge kan ikke risikere at havbruksnæringa med alle typer avledet virksomhet, skal være en brikke i et vedvarende politisk svarteperspill.

Den avtalen som nå er framforhandlet er en kraftig forbedring sammenlignet med utgangspunktet fra regjeringen.  Venstre har tatt sin del av ansvaret, og bidratt til dette.  Det utelukker ikke at det kan være rom for ytterligere forbedringer.  Derfor bør hele det politiske miljøet bidra til å sikre et enda bredere forlik, for å sikre den forutsigbarheten for havbruksnæringa og kystkommunene som er ønskelig.

Arvid Hammernes,

leder/ordførerkandidat for Frøya Venstre.