- Vi vil rette en stor takk til næringslivet på Hitra

foto