- Det er ikke nødhjelp, men heller rammevilkår som skal til for at Frøya skal være et tyngdepunkt i fiskerinæringa