Klart for innvielse av den nye gravplassen

Den navnede minnelunden