- Hva er veien for vekst i norsk havbruk – landbasert oppdrett eller sjøbasert oppdrett?