En stemme på Venstre er en stemme til høyre

Hvor troverdig er Venstre som miljøparti når de både nasjonalt og på Frøya har inngått forpliktende samarbeid med Frp?  Å støtte Frp og de blå-blå betyr mer forurensning, økt vekst og forbruk. Det bidrar ikke til en troverdig miljø- og klimapolitikk, Venstre!

Tenk nytt, stem grønt!

Miljøpartiet De Grønne, Frøya

Miljøpartiet De Grønne, Hitra