Geologer har undersøkt rasstedet og anbefalt tiltak