- Vi ønsker å stimulere til vekst og bosetting i alle grender, over hele Frøya