- Kan et regionalt prosjekt i Øyregionen endre folks holdninger?