La det være helt klart: Kulturminner skal bevares. Sistranda bedehus skal bevares!

Alt for lenge har kommunens og næringslivets holdning vært: her skal det bygges nytt! Alt som står der fra før, er i veien.

Dette har vært holdninga med all sentrumsplanlegging til nå. Riv det som kommer i veien for tvilsomme kasser av ymse slag!

Kommunen snakker varmt om fortetting, men jeg vet ikke om det forstår hva fortetting er. Er ikke det å tilpasse seg til omgivelsene? Til nå har man revet ett tyvetalls bygninger for å få plass til det som er der. Det er ikke fortetting! Man bør også peke ut de nye bygningene man er virkelig glad i. Selvsagt skal vi ha framskritt, og selvsagt styrer pengene, men ingen byer har glemt å ta vare på de bygningene som har en verdi utover pengeverdi, og ut over hundreårene. Slik sett er kulturminner selve kronjuvelene i alle bysamfunn vi kjenner.

Tar man kulturminnene bort fra et bysentrum, da har man lite igjen. Frøya kommune har aldri tenkt kulturbevaring i forbindelse med sentrumsutvikling. Det er helt unikt!

Bli vant til å tenke slik: Ingen ting står i veien! Arkitekter kan tilpasse seg også en slik bestilling.

Frøya historielag hadde styremøte 14. juni 2022, og i sitt vedtak sier man bl.a.:

«Sistranda bedehus er det eldste i Frøya og oppført i 1861. Det er godt ivaretatt og er fortsatt i bruk, samt at det er av betydelig historisk verdi. (…) Da Frøya historielag frykter det vil bli revet i forbindelse med 2. byggetrinn av Blått kompetansesenter, anmodes det med dette sterkt om at det primært tas vare på slik det står i dag (…)»

Takk til historielaget!

Det må også anføres at vi snakker om en av landets eldste bedehus. I en normal tettstedsplanlegging river man ikke slike bygg. Man tilpasser omgivelser til dem, legger gangveier utenom dem, forsøker å få dem til å skinne.

Når Frøya kommune står overfor en byggherre bør man selvsagt sette krav. I dette tilfelle bør byggherre forplikte seg til å tilpasse seg, og gjerne være med på å utarbeide en plan for bevaring og bruk.

Man kan like godt begynne å tenke nytt med en gang. Den raseringspolitikken som er ført til nå, kan ikke fortsette.

Bedehuset skal stå!

Hans Anton Grønskag