Mandag 20. mars hadde 120 delegater fra 63 lokalforeninger i Trøndelag møtt på Scandic Hell hotell til årsmøte i Pensjonistforbundet Trøndelag.

Fra Hitrapensjonistan møtte leder Jarle Pedersen og nestleder Egil Hestnes.

Fra Frøya pensjonistforening møtte leder Albert Stålskjær.

Pensjonistforbundet er Norges desidert største medlemsorganisasjon for pensjonister med vel 252.000 medlemmer på landsbasis, men medlemstallet kunne vært betydelig høyere da det er vel 1 mill. pensjonister i landet. I Trøndelag har vi 11.000 medlemmer og blant disse finner vi både alderspensjonister og yngre uførepensjonister.

Det er egne foreninger i Hitra og Frøya og begge er ganske like i størrelse med 160-170 medlemmer hver.

I forberedelsene til årsmøtet i fylkesforeningen ble Hitra og Frøya enige om å foreslå Egil Hestnes fra Hitra som nytt styremedlem og slik ble det foreslått fra valgkomiteen og slik ble valgresultatet.

Dertil ble Hestnes valgt til utsending til Pensjonistforbundets Landsmøte i mai sammen med 11 andre delegater fra Trøndelag.

Nå har vi altså fått en felles representant fra øyregionen som vil arbeide for våre medlemmers pensjonsvilkår og sosiale kår.

Pensjonistfortbundet har slagordet: TYDELIG STERK SYNLIG.