Hitra Høyre svarer til - Har våre politikere ambisjoner for hitrabarnehagene?

Hitra Høyre vedtok sitt program for lokalvalget i år i medlemsmøte før påske. Skole og barnehage står fremst i programmet sammen med vårt mål om at kommunen vår skal være attraktiv for alle, med interessante jobber, og være ett godt sted å bo og vokse opp i. Dette er fra vårt program om skole og barnehage;

Hitra Høyre vil

  • Beholde en bred grendeskolestruktur basert på kvalitet og sikre god barnehagedekning i grendene.

  • Arbeide for å rekruttere god kompetanse og kvalifiserte lærere til både barnehage og skole.

  • Arbeide for bedret stabilitet ift. åpningstider i barnehagene i kommunen.

  • Åpne opp og stimulere for bygging av private og offentlige barnehager.

  • Jobbe for en individuelt tilpasset opplæring og sikre læringsglede for alle.

– Som folkevalgte representanter er det ingen tvil om at vi har et ansvar og en rolle for å øke status på disse jobbene, og bidra til gode arbeidsforhold for alle ansatte i barnehagene våre! Derfor vil Hitra Høyre jobbe for bedre rammer for både foreldre, barn og ansatte i barnehagene våre i årene som kommer. Tilbud om desentralisert utdanning kan være en mulighet blant flere for å rekruttere flere med kompetanse inn i barnehagene.»

Tranvikan 13.04.2023

Sigrid Helene Hanssen

Ordførerkandidat for Hitra Høyre