- Reidar har satt varige spor i alle og enhver av oss