Utsatte sak om kloakkanlegg - stiller spørsmål ved hele avløpsplanen