- Hvordan er det Hitra kommune behandler fritidsboligeiere?