Datoen som styrer framtida di

Det er helt vilt å tenke på at i et av verdens rikeste land så skal en dato bestemme livet vårt. Som kvinne syns jeg dette er veldig synd! Man skal ikke være nødt til å planlegge barn etter en dato for at man skal kunne ha en framtid.  1. september er datoen som skiller om du har rett på barnehageplass eller ikke. Med regjeringens politikk er barn født før 1. september sikret rett til barnehageplass, de som er født 1. september eller senere er ikke det. Arbeiderpartiet har i vårt alternative budsjett og kommuneopplegg foreslått å utvide ordningen til 2 opptak pr år og vi mener at maksprisen må beholdes. Ikke økes slik regjeringen gjorde.

Hitra Arbeiderparti vil sikre at gjennomføringen av vedtatte planer for utbygging av Fillan Barnehage utføres, og jobbe for at alle barn på Hitra har rett på barnehageplass.

Rakk du det ikke før 1. september?  14. september har du muligheten til å gjøre noe med det!

Ida Broholm

Hitra Arbeiderparti