Hvem skal betale prisen for MDGs eventyrpolitikk?

Hovedinnholdet i MDGs politiske program/mål innebærer bl.a

 1. avvikling av Norsk oljeproduksjon på 20 års sikt

 2. gradvis kortere arbeidsdag

 3. mere fritid

 4. et bevisst kostnadsineffektivt program (iflg. professor emeritus Jørgen Randers)

 5. en grønn, økologisk bærekraftig havbruksnæring

 6. 200000 årsverk overføres til helse og omsorg, personlig tjenesteyting og turisme

 7. ++

I eventyrene er alt mulig, også gjennomføringen av et slikt program. Men

 • er det også gjennomførbart i den virkelige verden, og

 • i tilfelle til hvilken pris og

 • hvem må betale ?

Innenfor den spalteplass et kort leserinnlegg gir, skal jeg prøve å gi en grov vurdering av problemstillingene, slik jeg ser dem.

1. Avvikling av Norsk Oljeproduksjon betyr avvikling av 330000 norske arbeidsplasser (Iflg. Norsk Olje og Gass 5.3.2015)i 415 av Norges 428 kommuner. Hitra har et betydelig antall som jobber i oljen. Alle vet at oljen genererer en enorm verdiskapning i hele landet i tillegg til arbeidsplassene og i tillegg til de enorme oljeskattene inn både på Statsbudsjett og inn i Oljefondet.

Bortfall av oljearbeidsplasser, betyr også bortfall av avledete arbeidsplasser innenfor handel, service og tjenesteproduksjon med så mye som 100000 plasser.

Litt enkelt sagt: Bortfallet av oljeproduksjonen betyr en kraftig nedskalering av norsk økonomi, en kraftig inntektsreduksjon i mange kommunebudsjett og en kraftig reduksjon av inntektssiden i statsbudsjettet. 200 000 oljearbeidere skal «overføres» til helse og omsorg, personlig tjenesteyting og turisme. Hvor de 250 000 andre ledige oljearbeiderne skal ta veien, sies det ikke noe om. At disse blir arbeidsledige, er ingen dårlig spådom.

2. Det sies heller ikke noe om hvordan kortere arbeidsdag, mere fritid og et bevisst kostnadsineffektivt program for øvrig skal finansieres?

3. «En grønn, økologisk, bærekraftig havbruksnæring» betyr lukkete anlegg (I praksis = landanlegg), jfr. Rasmus Hansson på Hitra i sept. 2014.  Flytting på land vil nok kunne gjøre lakseproduksjonen økologisk bærekraftig. Så langt vi kan se i krystallkula i dag, ser vi imidlertid ingen teknologi som kan gjøre en flytting på land økonomisk bærekraftig. Vi er langt unna en slik virkelighet.

Hva vil resultatet av en slik havbrukspolitikk bli da?

Jo, resultatet blir en gradvis nedbygging av lakseproduksjonen også i vår region, og «ikke en sikring av oljearbeidsplasser som vil gå tapt», slik MDG hevder.

Summen av konsekvensene 1-3 over, vil bety en kraftig reduksjon av både kommune- og statsbudsjett, med de negative konsekvenser dette vil få for helse, utdanning og trygdesystem. De kommende generasjoner vil oppleve en betydelig velferdsreduksjon kombinert med en betydelig skatteøkning. Arbeidsledigheten vil øke kraftig.

Hitra vil bli ekstra hårdt rammet p.g.a konsekvensene av nedbyggingen av havbruksnæringen.

Det er dagens unge og kommende generasjoner som først og fremst må betale prisen for MDGs eventyrpolitikk.

Selv MDGs økonomalibi – professor emeritus Jørgen Randers innrømmer at det ikke vil bli mulig å gjennomføre programmet.

Alternativet til MDGs eventyrpolitikk er Venstres politikk for

 • grønn vekst og ikke grønn brems

 • miljø og helhetlig, god politikk for bl.a verdiskaping, skole og oppvekst

Godt valg !

Med vennlig hilsen

Torfinn Stub

Ordførerkandidat Hitra Venstre