Det kunne ikke blitt gjort stort bedre

Hitra Arbeiderpartiet har vært med og styrt i 8 år nå. Selv har jeg vært med fast i de to siste.

Når andre partier sier at de «skal finne penger» tenker jeg at det skyldes én av tre ting: De har gjemt unna penger, de ljuger, eller at de skal låne.

Hitra har mye lån, men det er forskjell på lån. Vi har blant annet tatt opp lån for å finansiere Jøstenøya. Det er penger vi får tilbake når vi selger tomter, og som vi tjener på når det etableres arbeidsplasser. Å ta opp lån for å finansiere kommunale tjenester – slik det ser ut til at mange partier vil, er noe helt annet og langt i fra forsvarlig politikk.

Med ei blåblå regjering er framtida usikker. Skattekuttene de gjennomfører er det blant annet Hitra kommune som må blø for. Bare i juni måned var skatteinngangen til Hitra Kommune redusert med 700.000,-. På 6 uker kunne vi dermed ha finansiert flere barnehageopptak. Men regjeringen prioriterer heller skattekutt til de aller rikeste av oss.

Før sommeren måtte vi kutte drastisk i budsjettet. Det ble sagt at det skyldtes uforutsette pensjonsutgifter. Sannheten er at hadde klart og hanskes pensjonsutgiftene pent dersom regjeringen ikke hadde kuttet inntektene våre så drastisk.

Vi kan ikke lenger sammenligne oss med Frøya, fordi de har en helt annen økonomisk handlingsfrihet. Ikke fordi de har gjort noe riktig som vi har gjort feil, men fordi regjeringen har endret på kriteriene for sentrale tildelinger. Over natten ble vi en budsjett-taper, mens Frøya stakk av med gullkortet.

Neste nådestøt fra regjeringen er fritak for eiendomsskatt på maskiner. For Hitra kommune betyr det 10 millioner kroner mindre hvert år – noe som tilsvarer 20 stillinger. Hvor vil Høyre og FrP kutte disse? Eldreomsorgen eller skole?

At vi har en blå-blå regjering som tvinger distriktskommunene ned på kne kan vi ikke gjøre noe med før om to år. Men stemmer du Arbeiderpartiet på mandag kan du være sikker på at du stemmer på et parti som vil føre en ansvarlig politikk til beste for kommunens innbyggere.

Ørjan Strømmen.

Hitra Arbeiderparti

9. kandidat – Kommunevalget

31. kandidat – Fylkestingsvalget