MN24

Dette får statsbudsjettet å si for Trøndelag

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen en oppstartsbevilgning på 500 millioner kroner for igangsetting av byggingen av Ocean Space Centre Foto: OCEAN SPACE CENTRE OG SNØHETTA