Myhren økte omsetningen

Næringsliv

Bjørn Myhrens verksted i Barman hadde en omsetning på 10,145 millioner i 2016. Dette er en økning på 1,5 millioner fra året i forveien. Årsregnskapet viser at firmaet fikk et årsresultat på 154.000 kroner, mot 45.000 året i forveien.

Firmaet eies av Bjørn Oscar Myhren (86,67 %) og Edel Myhren (13,33 %).