Råder over 280 sengeplasser

Angelamfi i Grefsnesvågen har 130 sengeplasser. I tillegg har Steinsjø AS 150 sengeplasser i Kvenvær. De er dermed en av landets største aktører på fisketurisme. 

Næringsliv

Det nærmer seg sesongslutt ved Angel­amfi Hitras anlegg i Grefsnesvågen ved Kvenvær.