Instruerer i kriseberedskap: – Ulykken kan skje når som helst