Cermaq Norges endringer i strukturen gir flere nye roller - John går inn i ny stilling