Sigurbjörg måtte gjøre opp i minus, men med nye produkter skal dette snus

foto