Jentene står for økningen: – Tallene peker i rett retning