Hitra næringsforening har fått nye navn inn i styret