Sjømat Norge og Sjømatbedriftene er lite fornøyde

foto